تفریحات مناسب برای سالمندان

دسته بندی : دانش سالمندی|برچسب : , , , |

بخش مهمی از رازهای شادی و سلامت سالمندان به تفریح آنها مرتبط است که معمولا کمتر به آن توجه می شود چون اغلب ما فکر می کنیم آنها بیشتر به استراحت و محیط آرام نیاز دارند اگر ما کمک کنیم تا سالمندان بخشی از زمان خود را به تفریح اختصاص دهند، قطعا سلامت روانی و جسمی شان تضمین خواهد شد.

آشنایی با مشکلات سالمندان

دسته بندی : دانش سالمندی|برچسب : , , |

شهرنشینی و صنعتی شدن تحولات عمده‌ای را در نهادهای مختلف اجتماعی از جمله خانواده ایجاد کرده است. مدرن شدن و شهرنشینی، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سنت‌های حمایتی خانواده از افراد سالمند را در هم می‌ریزد. تا سال 2080 در حدود 80 درصد از جمعیت سالمند جهان در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند.