کرونا و مراقبت از سالمندان

Categories: دانش سالمندی|Tags: , |

وقتی صحبت از COVID-19 می شود، بیماری ناشی از کروناویروس جدید، افراد مسن به ویژه در برابر بیماری های شدید آسیب پذیر هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که بزرگسالان ۶۰ سال و بالاتر، به‌ویژه آن‌هایی که [...]